Havenzate vzw

Wat?

Aanbod:

Havenzate biedt verschillende woonvormen aan met individuele en groepsbegeleiding. Los van de P.E.C.-beslissing (Provinciale Evaluatie Commissie)waarover elke kandidaat gebruiker moet beschikken, krijgt dit “wonen” vorm in de diverse locaties, met de bijhorende benamingen zijnde: het hoofdgebouw (hoofdzakelijk voor gebruikers Tehuis niet Werkenden), de huisjes (hoofdzakelijk Tehuis Werkenden), en het Beschermd Wonen.

Doelgroep:

Volwassenen met een verstandelijke handicap, zowel ernstig/matig als licht, erkend binnen het Vlaams Agentschap voor Personen met Handicap ( VAPH)

 

Havenzate

Subscribe to v.z.w. Havenzate RSS